lørdag 30. november 2013

Tyrifjorden

Fint på fjorden i dag, men lite fisk